ALLAOLEVA UUTISKIRJE ON JAETTU SÄHKÖPOSTITSE TÄHÄN MENNESSÄ COSMOS-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEILLE:

Hyvä vastaanottaja,

Kiitos osallistumisestanne matkapuhelimen käytön terveyshaittoja selvittävään COSMOS-tutkimukseen.  

Tutkimukseen on tähän mennessä osallistunut jo yli 10 000 suomalaista. Viime vuoden lopussa lähetettyjen uusien kutsujen myötä osallistuneiden määrän odotetaan vielä kasvavan. Tavoitteena on, että kaikista COSMOS-tutkimuksen maista (Suomi, Iso-Britannia, Tanska, Ruotsi ja Hollanti) osallistuu vähintään 200 000 henkilöä.

Varsinaisia tuloksia matkapuhelimen käytön terveysvaikutuksista COSMOS-tutkimuksesta odotetaan muutaman vuoden kuluttua. Suomessa kyselyyn tähän mennessä vastanneista 56 % oli naisia ja vastaajien keski-ikä oli 50 vuotta. Vastaajista 44 % ei ollut lainkaan huolissaan matkapuhelimen käytön vaikutuksesta terveyteen, kun taas 5 % kertoi olevansa paljon tai erittäin paljon huolestunut. Matkapuhelimen käytön yhteydessä esiintyviä oireita raportoi osa vastaajista. Oireiden esiintyvyyttä on kuvattu lyhyesti tutkimuksen kotisivuilla kohdassa "Ajankohtaista".

Jos matkapuhelinnumeronne on muuttunut tai muuttuu, toivomme Teidän ilmoittavan siitä meille joko sähköpostitse osoitteseen cosmos@stuk.fi, soittamalla numeroon 0400-925 932 (ma-pe klo 9-15) tai internetsivujen kautta www.cosmostutkimus.fi kohdassa "Ota yhteyttä". Pyydämme ilmoittamaan vain uudesta, omissa nimissä olevasta matkapuhelinnumerosta. Jos vaihdatte liittymää mutta matkapuhelinnumeronne pysyy samana tai uusi numero on yrityksen nimissä, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Tutkimus jatkuu edelleen. Päivitämme tietoa tutkimuksen etenemisestä kotisivuilla.

Keväisin tutkimusterveisin,

Suomen COSMOS-tutkijaryhmä:

 

Anssi Auvinen                       Sirpa Heinävaara                 Katja Kojo

tutkimuksen johtaja               vastaava tutkija                  tutkija

Säteilyturvakeskus