ALLAOLEVA UUTISKIRJE ON JAETTU SÄHKÖPOSTITSE COSMOS-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVILLE HELMIKUUSSA 2014

Hyvä vastaanottaja,


Olette osallistunut matkapuhelinsäteilyn terveyshaittoja selvittävään COSMOS-tutkimukseen. Tämän uutiskirjeen tarkoitus on pitää Teidät ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

COSMOS-tutkimuksen uusintakysely lähetettiin viime vuoden marraskuussa kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen vuonna 2009 ja täyttäneet alkutilanteen kyselylomakkeen. Jo yli 1500 henkilöä on täyttänyt uusintakyselyn. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että mahdollisimman moni täyttää uusintakyselyn.

Jos saitte uusintakyselykutsun, mutta ette vielä ole täyttäneet kyselyä, sen voi tehdä osoitteessa www.cosmostutkimus.fi/kysely. Tutkijaryhmä kiittää lämpimästi kaikkia vastaajia. Niille, jotka ovat osallistuneet COSMOS-tutkimukseen vuonna 2010 tai 2011, lähetetään kutsu uusintakyselyyn marraskuussa 2014. Uusintakyselyjen lisäksi, tutkimus jatkuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli keräämme vuosittain matkapuhelinoperaattoreilta tietoa tutkimukseen osallistujien matkapuhelinverkon käytöstä.

Pohjoismaiset säteilysuojeluviranomaiset julkistivat joulukuussa 2013 yhteisen kannanoton langattoman teknologian säteilyturvallisuudesta. Siinä todetaan, että tieteellinen tutkimustieto ei ole osoittanut haitallisia terveysvaikutuksia, kun altistutaan matkapuhelimien, tukiasemien tai langattomien verkkojen radiotaajuiselle säteilylle. Matkapuhelinten terveysvaikutuksiin sisältyy kuitenkin epävarmuuksia, koska pitkäaikaiskäytöstä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa ja haitallisista vaikutuksista on saatu viitteitä yksittäisissä tutkimuksissa. Kannanotosta voi lukea enemmän esimerkiksi http://www.stuk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/fi_FI/news_878/_files/90916470400054408/default/Nordic%20emf%20statement%2017-12-2013.pdf)"

Jos matkapuhelinnumeronne muuttuu tai poistuu, toivomme Teidän ilmoittavan siitä meille joko sähköpostitse osoitteeseen cosmos@stuk.fi, soittamalla numeroon 0400-925 932 (ma-pe klo 9-15) tai internetsivujen kautta www.cosmostutkimus.fi kohdassa "Ota yhteyttä". Jos vaihdatte liittymää tai operaattoria mutta matkapuhelinnumeronne pysyy samana, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Tutkimusterveisin,

Anssi Auvinen                             Katja Kojo

lääket.tri                                     tutkija

Säteilyturvakeskus