ALLAOLEVA UUTISKIRJE JAETAAN MARRASKUUSSA 2012 SÄHKÖPOSTITSE COSMOS-TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEILLE:

Hyvä vastaanottaja,

Olette osallistuneet matkapuhelinsäteilyn terveyshaittoja selvittävään COSMOS-tutkimukseen. Tämän uutiskirjeen tarkoitus on pitää Teidät ajan tasalla hankkeen kuulumisten osalta.

Jos matkapuhelinnumeronne muuttuu tai poistuu, toivomme Teidän ilmoittavan siitä meille joko sähköpostitse osoitteeseen cosmos@stuk.fi, soittamalla numeroon 0400-925 932 (ma-pe klo 9-15) tai internetsivujen kautta www.cosmostutkimus.fi kohdassa "Ota yhteyttä". Jos vaihdatte liittymää tai operaattoria mutta matkapuhelinnumeronne pysyy samana, ilmoitusta ei tarvitse tehdä

Tutkimukseen on tähän mennessä osallistunut yli 15 000 suomalaista eikä uusia osallistujia enää kutsuta mukaan. Koko kansainväliseen hankkeeseen osallistuu lähes 300 000 henkilöä Suomen lisäksi Iso-Britanniasta, Tanskasta, Ruotsista ja Alankomaista. Myös Ranskassa on suunnitteilla COSMOS-tutkimuksen käynnistyminen. Suuri osallistujajoukko on välttämätön, jotta harvinaisten sairauksien esiintyvyyttä voidaan selvittää.

Tutkimusta jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli keräämme vuosittain matkapuhelinoperaattoreilta tietoa tutkimukseen osallistujien matkapuhelinverkon käytöstä. Tutkimuksen kotisivuilta www.cosmostutkimus.fi saa ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä.

Ensimmäisten matkapuhelimen käytön terveysvaikutuksia koskevien tulosten odotetaan valmistuvan vuonna 2015. Suomessa kyselyyn vastanneista 97 % ilmoitti puhuneensa matkapuhelimen vähintään kerran viikossa viimeisen kolmen kuukauden aikana ja yleisin viikoittainen puheaika oli yhdestä kolmeen tuntia. Iällä ja sukupuolella ei olut vaikutusta käyttömäärään. Matkapuhelimen käyttö ei ole pysynyt muuttumattomana; vastaajista 29 % ilmoitti käyttäneensä matkapuhelinta enemmän ja 16 % vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Handsfree-laitetta käytti kaksi prosenttia vastaajista lähes aina puhelun aikana, kun taas 74 % ei käytä handsfree-laitetta tuskin koskaan.

Tutkimusterveisin,

Suomen COSMOS-tutkijaryhmä:

Anssi Auvinen                        Sirpa Heinävaara                        Katja Kojo

tutkimuksen johtaja                vastaava tutkija                         tutkija

Säteilyturvakeskus