Ajankohtaista

Ajankohtaista-sivulle on koottu tiedotteita ja uutisia tutkimuksen etenemisestä ja muista tutkimukseen liittyvistä asioista.

10.10.2018


Koneen Säätiö tukee Suomen COSMOS-tutkimusta

Koneen Säätiö on antanut Suomen COSMOS-tutkimuksen jatkamiseen apurahan vuosille 2017-2021. Saadun rahoituksen avulla toteutetaan kolmas kyselykierros vuosina 2019-2020. Lisäksi kerätään tietoja sairauksista KELA:n ja THL:n tietokannoista.


Uusi julkaisu kansainvälisestä COSMOS-tutkimuksesta

Kansainvälisen COSMOS-tutkimuksen aineistossa on arvioitu kuinka hyvin matkapuhelimen käyttäjien omat arviot puhelimen käytön määrästä vastaavat verkko-operaattorien tietoja. Puhelujen keston osalta arviot pitivät yhtä kohtalaisen hyvin, puhelujen määrän osalta hieman heikommin. Käyttäjien omat arviot olivat usein alhaisempia kuin verkko-operaattorien tietokannan, mutta niillä jotka kokivat saavansa oireita puhelimen käytöstä, oli muita enemmän suurempia arvioita. Tulokset julkaistiin International Journal of Hygiene and Environmental Health –lehdessä.

Linkki https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438463917303218?via%3Dihub


Ranska liittyy kansainväliseen COSMOS-tutkimukseen

Maailman Terveysjärjestön (WHO) Lyonissa sijaitseva Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) on sopinut paikallisten verkko-operaattorien kanssa matkapuhelintietojen keräämisestä asiakkaiden suostumuksella. Tutkittava joukko haetaan jo käynnissä olevista laajoista seurantatutkimuksista, joihin lisätään uusi kyselyosio vastaaman muissa maissa käytettyä tiedonkeruulomaketta. Rekrytointi käynnistyy 2018 ja jatkuu 2019.


1.6.2016

Tutkimushankkeesta on ilmestynyt kaksi uutta tieteellistä artikkelia. Iso-Britannian tutkimusryhmä on tehnyt kaksi julkaisua otsikoilla 

How to Establish and Follow up a Large Prospective Cohort Study in the 21st Century - Lessons from UK COSMOS

sekä

Cohort profile: UK COSMOS—a UK cohort for study of environment and health

Lisätietoa löydät "Julkaisut" -osiosta


COSMOS-tutkimuksen koordinointi on siirtynyt STUKista Tampereen yliopistolle (TAY) 1.1.2016 alkaen. TAY:lla yhteyshenkilönä on professori Anssi Auvinen


JATKOKYSELY ON PÄÄTTYNYT

Cosmos-osallistujille tarkoitetun jatkokyselyn viimeinen mahdollinen täyttöpäivä oli 11.1.2014. Tutkijaryhmä kiittää lämpimästi kaikkia jatkokyselyn täyttäneitä.

___________________________________________________________________

Pohjoismaiset säteilysuojeluviranomaiset antoivat 17.12.2013 kannanoton langattoman teknologian säteilyturvallisuudesta.

Aiheesta voi lukea lisää STUKin sivuilta tästä


Ranskan kansallinen ruoka-, ympäristö- ja työturvallisuusvirasto ANSES päivitti lokakuussa 2013 arviotaan radiotaajuisten kenttien terveysvaikutuksista.

Linkki kattavaan englanninkieliseen raporttiin tässä


Kaikki vuonna 2009 COSMOS-tutkimukseen osallistuneet kutsutaan täyttämään jatkokyselylomake marraskuun 2013 aikana.

Jatkokyselyn täyttämiseksi tarvitaan henkilökohtainen tutkimusnumero sekä salasana. Kyselyn pääsee täyttämään suomenkielisenä tästä ja ruotsinkielisenä tästä linkistä. 


KORJAUS 26.11.2012

Osassa sähköpostitse jaetuista marraskuisista uutiskirjeistä on puhelinnumero ollut virheellisesti. Oikea numero on 0400-925 932 johon vastataan Cosmos-asioissa ma - pe klo 9-15. Numero on korjattu myös näillä sivulla näkyvään uutiskirjeeseen.


Uutiset 25.1.2012

Cosmos-tutkimukseen on tähän mennessä osallistunut yli 10 000 suomalaista. Marraskuussa 2011 lähetettyjen uusien kutsujen myötä osallistuneiden määrän odotetaan vielä kasvavan.

Tutkimukseen tähän mennessä osallistuneet ovat ilmoittaneet terveysoireista seuraavanlaisesti:

Kuinka suuri osuus ilmoittaa terveydentilan yleisesti olevan... 

Erinomainen/erittäin hyvä       45 %

Hyvä/kohtalainen                   53 %

Huono                                   1 % 

Kuinka suuri osuus ilmoittaa kokevansa päänsärkyä... 

Useita kertoja viikossa              4 %

Kuukausittain                         35 %

Harvemmin kuin kerran kuussa  60 % 

Kuinka suuri osuus ilmoittaa kokevansa tinnitusta (korvien soiminen). 

Kyllä                                     26 %

Ei                                         73 %

Kuinka suuri osuus ilmoittaa matkapuhelimen käytön yhteydessä ainakin joskus kokeneensa... 

Päänsärkyä                             10 %

Huimausta                               8 %

Käsien puutumista                   31 % 

Pahoinvointia                            3 %

Lämmön tunnetta kasvoilla        26 %

Kuulon alenemista                    10 %

Lammön tunnetta korvassa       50 %

Tinnitusta                               16 %

____________________________________________________________________

STUK:n tiedote 8.11.2011

Matkapuhelinten terveysvaikutuksia selvittävä COSMOS-tutkimus jatkuu Suomessa

Säteilyturvakeskus (STUK) kutsuu marraskuussa 50 000 henkilöä mukaan COSMOS-tutkimukseen, jossa selvitetään matkapuhelimen käytön yhteyttä erilaisiin sairauksiin ja oireisiin.

Suomalaisten keskimääräinen vuotuinen matkapuhelimella puhuttu aika on lisääntynyt noin 40 tunnista vuonna 2006 lähes 50 tuntiin vuonna 2010.

Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) tänä vuonna pidetyssä asiantuntijakokouksessa radiotaajuinen säteily luokiteltiin mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi. Muun muassa matkapuhelin lähettää radiotaajuista säteilyä. Luokitus perustuu ensisijaisesti suurentuneeseen pahanlaatuisen aivokasvaimen, gliooman, riskiin, josta on saatu viitteitä matkapuhelimen käyttäjien väestötutkimuksista. Tutkimuksista saatu näyttö ei kuitenkaan ole kiistatonta eikä harhan ja sattuman vaikutusta tuloksiin voida sulkea pois. Matkapuhelinsäteilyn muista terveyshaitoista on tällä hetkellä vain vähän tietoa.

Seurantatutkimuksesta aiempaa luotettavampaa ja monipuolisempaa tietoa

STUK aloitti vuonna 2009 matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimuksen (COSMOS) osana laajaa eurooppalaista hanketta. Nyt vuorossa on kolmas kutsukierros, jossa kutsu osallistua tutkimukseen lähetetään 50 000 suomalaiselle matkapuhelimen käyttäjälle.

Tutkimukseen kutsutaan puhelimeen eri määriä puhuvia 18–69-vuotiaita Elisan ja TeliaSoneran yksityisasiakkaita. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni kutsun saaneista osallistuu. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää, että tutkimushenkilö antaa tutkijoille luvan pyytää operaattoreilta matkapuhelimen käyttömäärätietoja sekä täyttää tutkimukseen kuuluvan kyselyn.

COSMOS pyrkii antamaan aiempaa luotettavampaa ja monipuolisempaa tietoa matkapuhelimen käytön ja terveyshaittojen välisestä yhteydestä. Terveyshaitat kattavat pään alueen kasvainten lisäksi muun muassa neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudit, verenkiertoelinten sairaudet sekä erilaiset oireet kuten päänsäryn, masentuneisuuden, unihäiriöt ja korvien soimisen. Tietoa tutkimukseen suostuneiden sairauksista kerätään kyselyn lisäksi terveydenhuollon rekistereistä.

Aikaisemmista tutkimuksista poiketen matkapuhelimen käytön määrä perustuu matkapuhelinoperaattoreilta saatuun tietoon, ei vain henkilön itsensä tekemään arvioon. Tämä on tärkeää, koska erityisesti paljon puhuvat arvioivat puheaikansa huomattavasti todellista suuremmaksi. Tutkimuksen onnistumisen kannalta onkin oleellista, että kaikki suuret matkapuhelinoperaattorit luovuttavat tutkimukseen suostuneiden käyttömäärätiedot tutkimusta varten. Seuranta kestää vähintään kymmenen vuotta.

COSMOS toteutetaan myös Isossa-Britanniassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteena on, että tutkimukseen osallistuu kansainvälisesti yhteensä noin 200 000 henkilöä. Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut yli 10 000 suomalaista matkapuhelimen käyttäjää.

Matkapuhelimen käyttö huolettaa Suomessa vähemmän kuin muualla Euroopassa

Eurobarometrin mukaan neljännes eurooppalaisista pitää matkapuhelinta merkittävänä terveyshaittana. Tähän mennessä tutkimukseen osallistuneista suomalaisista noin 15 prosenttia ilmoitti kokevansa vähintään kohtalaista huolta matkapuhelimen käytön mahdollisista terveyshaitoista. Noin kolmannes vastanneista koki ajoittain lämmön tunnetta kasvoilla puhuessaan matkapuhelimella. Harvinaisempi oire oli päänsärky, jota kymmenes vastaajista kertoi kokevansa ainakin joskus matkapuhelimen käytön yhteydessä. Kansainvälisestä tutkimusaineistosta odotetaan tarkempia tutkimustuloksia viiden vuoden sisällä.

Tutkimusta rahoittaa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) Wirecom-tutkimusohjelma, jota koordinoi Työterveyslaitos ja siihen osallistuu myös Turun yliopisto. Tekesin lisäksi tutkimusohjelmaa rahoittavat Nokia, TeliaSonera ja Elisa.

 


STUK:n tiedote 1.6.2011

Syöväntutkimuskeskus luokitteli matkapuhelimen säteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi

Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) järjestämässä asiantuntijakokouksessa on luokiteltu matkapuhelimien säteily syöpävaarallisuusluokkaan 2B, eli mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi. Luokituksesta päätettiin kokouksessa 24.­–31.5. Lyonissa Ranskassa.

Luokkaan 2B on listattu mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttavat aineet. IARCin (The International Agency for Research on Cancer) arvion matkapuhelimien syöpävaarallisuusluokasta teki 31 asiantuntijasta koostuva ryhmä 14 eri maasta. Suomesta mukana olivat tutkimusprofessori Dariusz Leszczynski Säteilyturvakeskuksesta (STUK) ja professori Jukka Juutilainen Itä-Suomen yliopistosta.

Syöväntutkimuskeskuksen luokitus perustuu suurentuneeseen gliomaan eli pahanlaatuisen aivokasvaimen riskiin, josta on saatu viitteitä epidemiologisissa tutkimuksissa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n alainen syöväntutkimuskeskus IARC koordinoi ja tekee syöpätutkimusta. Tämän lisäksi se tekee syöpävaarallisuusarviointiin perustuvaa luokitusta. Tässä IARC käyttää viisiportaista luokitusta, johon  tähän mennessä kuuluu noin 940 ainetta.

IARC-luokitus

Luokka 1:Ihmisille syöpää aiheuttava. Esimerkiksi asbesti, bentseeni, alkoholijuomat, tupakansavu, ionisoiva säteily (muun muassa radon ja röntgen), ultraviolettisäteily, solariumit.

Luokka 2A: Todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttava. Esimerkiksi dieselpakokaasu, kampaajana toimiminen, puunpolton savukaasut, vuorokausirytmin häiriintyminen vuorotyössä, anaboliset steroidit, elintarvikkeiden nitraatit ja nitriitit.

Luokka 2B: Mahdollisesti ihmisille syöpää aiheuttava. Esimerkiksi kahvi, kuivapesuaineet (ammatillinen altistus), pientaajuiset magneettikentät (voimajohdot), matkapuhelinsäteily.

Luokka 3: Ei luokiteltavissa ihmisille syöpää aiheuttavaksi. Esimerkiksi tee, sakariini, mineraalivilla.

Luokka 4: Ei todennäköisesti aiheuta ihmisille syöpää. Luokassa vain yksi aine, kaprolaktaami.

Säteilyturvakeskuksen kannanotto matkapuhelimista ja terveydestä

IARC:n kannanotto ei tuo muutoksia STUKin antamiin matkapuhelimen käyttösuosituksiin. STUK on suosittanut vuonna 2009 tekemässään kannanotossa, että lasten matkapuhelimen käyttöä on hyvä rajoittaa. Puheluiden sijasta voi suosia tekstiviestejä, hands-free kannattaa ottaa käyttöön ja vanhemmat voivat rajoittaa lasten puheluiden määrää ja kestoa.

kannanotto

IARC:n lehdistötiedote 31.5.2011:

pdf

 


Uutiset 8.11.2010

Kutsu osallistua tutkimukseen lähetetään matkapuhelimen käyttäjille marraskuussa 2010. Tänä vuonna kutsun saa noin 70 000 henkilöä. Kyseessä on tutkimuksen toinen rekrytointikierros, tutkimuksen ensimmäinen rekrytointikierros oli vuoden 2009 lopussa. Kiitämme kaikkia tutkimukseen tähän mennessä osallistuneita. 

 


STUK:n tiedote 8.11.2010

70 000 suomalaista saa kutsun matkapuhelimen käytön terveysvaikutuksia selvittävään tutkimukseen

Säteilyturvakeskus (STUK) selvittää matkapuhelimen käytön mahdollisia terveysvaikutuksia tutkimuksella (COSMOS), joka aloitettiin viime vuonna. Tutkimukseen kutsutaan kaikkiaan 100 000 henkilöä kolmen vuoden aikana, ja tämän vuoden marraskuussa kutsut lähtevät noin     70 000 matkapuhelimen käyttäjälle.  

COSMOS (cohort study of mobile phone use and health) - tutkimuksessa selvitetään matkapuhelimen käytön määrän yhteyttä pään alueen kasvaimiin, keskushermoston sairauksiin ja aivoverenkierron häiriöihin. Lisäksi selvitetään unihäiriöiden, päänsäryn, korvien soimisen ja mielialahäiriöiden yhteyttä matkapuhelimen käyttöön.

Marraskuussa tutkimukseen kutsuttavat on valittu Elisan ja TeliaSoneran asiakasrekistereistä. Tutkimukseen osallistuvat antavat luvan kerätä operaattoreilta tietoja matkapuhelimen käytön määrästä sekä hakea tietoja sairauksista terveydenhuollon rekisterien kautta vuosittain. Hanke kestää vähintään kymmenen vuotta.  

”Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni kutsun saaneista osallistuu tutkimukseen. Tutkimuksen onnistuminen edellyttää myös operaattoreiden sitoutumista tutkimukseen, ja niiden asenne onkin ollut myönteinen”, kertoo tutkimusprofessori, tutkimuksen johtaja Anssi Auvinen STUKista.

”Suomi on tämän kaltaiselle tutkimukselle ihanteellinen, koska matkapuhelinliittymiä on jo enemmän kuin ihmisiä. Lisäksi meillä on käytettävissä korkealaatuiset terveydenhuollon rekisterit ja tietokannat”, Anssi Auvinen jatkaa.

Tutkimuksesta saadaan entistä luotettavampaa tietoa

Matkapuhelimen käytön mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimuksista saadut tulokset eivät kuitenkaan selkeästi osoita suurentunutta aivokasvaimen riskiä mutta eivät myöskään riitä sulkemaan pois aivokasvaimen mahdollisuutta.

”Aiempien tutkimuksien puutteena on ollut, että puhelimen käyttöä koskevat tiedot on saatu jälkikäteen kyselemällä. Muistiin perustuvat tiedot eivät ole tarkkoja. COSMOS-hanke on ensimmäinen väestötutkimus, johon saadaan matkapuhelimen käytön määrää koskevat tiedot matkapuhelinoperaattoreilta”, sanoo vastaava tutkija Sirpa Heinävaara. Luotettavamman tiedon saamiseksi maailman terveysjärjestö WHO ja useat asiantuntijapaneelit ovat suositelleet COSMOS-hankkeen kaltaisia pitkäkestoisia seurantatutkimuksia.

Puhelimen käyttötapa ja sen muutokset vaikuttavat altistukseen

Matkapuhelimen käyttö aiheuttaa sähkömagneettisen kentän, jonka avulla puhelin on yhteydessä tukiasemaan. Puhelimen teho ja kentän voimakkuus ovat selvästi alentuneet uuden tekniikan kehittyessä. Vuosien saatossa matkapuhelimen käyttö on kuitenkin lisääntynyt. Puhelimeen puhutaan pidempään ja puhelinta käytetään entistä monipuolisemmin, esimerkiksi nettiselaamiseen, pelaamiseen, musiikin kuunteluun ja navigointiin. On myös todennäköistä, että matkapuhelimien käyttö lisääntyy entisestään, kun esimerkiksi videoiden ja television katselu matkapuhelimen välityksellä yleistyy. COSMOS-tutkimuksessa kerätäänkin tietoa myös puhelimen käyttötavoista.

Lämmön tunnetta, korvien soimista

Viime vuonna aloitetun tutkimuksen kyselyyn on vastannut tähän mennessä noin 3300 henkilöä. Hieman yli puolet käyttäjistä koki ajoittain lämmön tunnetta korvan alueella tai kasvoilla puhuessaan matkapuhelimella. Selvästi harvinaisempaa oli korvien soiminen, jota kertoi kokevansa aina tai lähes aina käytön yhteydessä kaksi prosenttia vastaajista. Yli puolet kyselyyn vastanneista oli huolissaan matkapuhelimen käytön vaikutuksesta omaan terveyteen, mutta suurin osa koki huolensa vähäiseksi.

Tutkimus on osa Tekesin rahoittamaa langattoman viestinnän terveysvaikutuksia tutkivaa Wirecom -tutkimusohjelmaa. COSMOS-tutkimus toteutetaan kansainvälisenä yhteishankkeena, johon osallistuvat myös Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Iso-Britannia.

 


STUK:n tiedote 26.11.2009

Seurantatutkimus matkapuhelinten käytön terveysriskeistä alkaa Suomessa

Säteilyturvakeskus (STUK) aloittaa matkapuhelinten käyttäjien terveyttä koskevan seurantatutkimuksen Suomessa. Sen on tarkoitus antaa entistä parempaa tietoa siitä aiheuttaako matkapuhelimen käyttö hermoston sairauksia, pään alueen kasvaimia tai erilaisia oireita, kuten päänsärkyä. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan viiden vuoden kuluttua.

COSMOS (cohort study of mobile phone use and health) -tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko paljon matkapuhelinta käyttävillä muita enemmän hermoston sairauksia, aivoverenkierron häiriöitä, pään alueen kasvaimia tai oireita kuten päänsärkyä, unihäiriöitä, korvien soimista tai masennusta. Tutkimushanke on osa kansainvälistä yhteistutkimusta, johon osallistuvat myös Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia ja Hollanti.

Tutkimukseen on valittu otos suomalaisten matkapuhelinoperaattoreiden yksityisasiakkaista, jotka edustavat käyttömäärältään ja iältään aikuisia suomalaisia matkapuhelimen käyttäjiä. Heille lähetetään joulukuun alussa tutkimustiedote sekä suostumuslomake, jonka palauttamalla voi osallistua tutkimukseen. Suostumuslomakkeella matkapuhelimen käyttäjä muun muassa antaa operaattorille luvan luovuttaa STUKille tietoja puhelujen määrästä ja kestosta. Tämän jälkeen osallistujat vastaavat yksityiskohtaiseen kyselyyn matkapuhelimen käytöstä ja terveydentilasta. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden terveyttä seurataan heidän suostumuksellaan muun muassa terveydenhuollon rekistereistä ja tietokannoista.

Tutkimuskutsu lähetetään tänä vuonna noin 30 000 henkilölle. Tutkimushenkilöiden rekrytointi jatkuu vuosina 2010 ja 2011.

Tutkimuksesta saadaan luotettavaa ja monipuolista tietoa

Tutkimuksen odotetaan tuottavan entistä luotettavampaa tietoa matkapuhelimen sähkömagneettisen kentän mahdollisesta vaikutuksesta terveyteen. Aiempien tutkimuksien puutteena on ollut, että puhelimen käyttöä koskevat tiedot on saatu jälkikäteen kyselemällä. Tällaisten muistiin perustuvien tietojen kattavuus ja tarkkuus ovat usein puutteellisia. Nyt alkava hanke on ensimmäinen väestötutkimus, johon saadaan matkapuhelimen käytön määrää koskevat tiedot matkapuhelinoperaattoreilta. Tällaista tutkimustietoa ovat kaivanneet muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO sekä useat kansainväliset asiantuntijaryhmät.

Aikaisemmat matkapuhelimien terveysvaikutuksia ihmisillä selvittäneet tutkimukset ovat koskeneet lähinnä aivokasvaimia, eikä niissä ole todettu kiistatonta yhteyttä matkapuhelimen käytön ja aivokasvaimien välillä. Toisaalta terveyshaittojen mahdollisuutta ei myöskään ole voitu sulkea pois.

”Suomessa on erinomaiset edellytykset tutkimukselle, sillä matkapuhelimen käyttö on ollut yleistä jo 1980-luvulta. Eniten puhelinta käyttävät puhuvat nykyisin huomattavan paljon, jopa useita tunteja päivässä. Toivomme, että mahdollisimman moni henkilökohtaisen kutsun saaneista osallistuu tutkimukseen. Tämä on keskeistä tutkimuksen onnistumisen kannalta”, kertoo tutkimusprofessori Anssi Auvinen STUKista.

Tutkimus on osa Tekesin käynnistämää Wirecom-tutkimusohjelmaa, johon osallistuvat myös Turun yliopisto ja Työterveyslaitos, joka myös koordinoi hanketta.  

 


STUK:n tiedote 4.8.2009

Kännyköiden terveysriskejä selvittävä seurantatutkimus alkaa syksyllä

Säteilyturvakeskus (STUK) on aloittamassa laajan kännykänkäytön terveysriskejä selvittävän tutkimuksen. Ensimmäiset kutsut tutkimukseen lähetetään lokakuussa. Hanke on herättänyt runsain mitoin kiinnostusta. Useat henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Huoli tietosuojasta on myös noussut esiin.

COSMOS (cohort study of mobile phone use and health) -hankkeeseen kutsutaan mukaan noin 100 000 suomalaisten matkapuhelinoperaattoreiden asiakasta. Heille lähetetään tutkimustiedote sekä suostumuslomake. Tutkimukseen suostuneilta kysytään tarkempia tietoja muun muassa matkapuhelimen käytöstä ja terveydentilasta. Heidän suostumuksellaan seurataan lisäksi terveydenhuollon rekistereistä hermoston sairauksien, aivoverenkierron häiriöiden ja pään alueen kasvaimien ilmaantuvuutta.

Hankkeen alkamisesta on uutisoitu Suomessa laajasti.

STUKiin on tullut runsaasti yhteydenottoja henkilöiltä, jotka pitävät tutkimusta tärkeänä ja haluavat ilmoittautua mukaan tutkimukseen. Tutkimusasetelman takia osallistujat valitaan satunnaisesti operaattorien asiakasrekistereistä, joten kaikkia kiinnostuneita ei voida ottaa mukaan.

”Kiinnostus tutkimusta kohtaan on ilahduttavaa. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on eduksi, että mahdollisimman moni kutsuttu osallistuu ja palauttaa suostumuslomakkeen”, sanoo STUKin tutkimusprofessori Anssi Auvinen.

STUKiin on tullut huolestuneilta kansalaisilta myös jokunen viesti tietosuojasta. Operaattorit eivät kuitenkaan luovuta STUKille mitään yksilöityjä tietoja ilman matkapuhelimen käyttäjän kirjallista suostumusta.

”Suostumuksen jälkeen STUK saa operaattoreilta tiedot ainoastaan altistumiseen vaikuttavista seikoista kuten puhelujen määrästä ja kestosta, mutta ei esimerkiksi paikka- tai numerotietoja. Operaattorit puolestaan eivät saa tietää kenenkään terveystietoja”, Anssi Auvinen kertoo.

COSMOS on osa Maailman terveysjärjestön aloitteesta vuonna 2006 käynnistettyä kansainvälistä hanketta, jossa Suomen ohella ovat mukana Ruotsi, Tanska, Iso-Britannia ja Hollanti. Suomalaista hanketta ovat tukeneet WIRECOM-konsortion puitteissa TEKES sekä Yrjö Jahnssonin säätiö. Tutkimushenkilöiden rekrytointi päättyy vuonna 2011. Ensimmäiset tulokset kännykän käytön vaikutuksesta terveyteen saadaan aikaisintaan viiden vuoden kuluttua.

Hankekuvaus: Matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimus (COSMOS)