COSMOS-tutkimus

COSMOS-lyhenne tulee sanoista COhort Study of MObile phone uSe and health.

Seurantatutkimuksen tarkoituksena on selvittää matkapuhelimen käytön mahdollisia vaikutuksia terveyteen. Tavoitteena on tutkia käytön aiheuttaman sähkömagneettikentän yhteyttä aivokasvaimiin, hermostollisiin sairauksiin (mm. MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti), aivoverenkierron häiriöihin sekä oireisiin (päänsärky, unihäiriöt, mielialahäiriöt ja korvien soiminen). Tutkimus tehdään Maailman terveysjärjestön (WHO) aloitteesta ja vastaavat hankkeet toteutetaan myös Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa.

Aineisto on vain tutkijoiden käytössä eikä kysely- tai sairaustietoja luovuteta muille (esim. teleoperaattoreille tai ulkopuolisille rahoittajille). Aineisto käsitellään ja tulokset julkaistaan rahoittajista riippumatta.

Tutkimus on käynnistetty osana WIRECOM (Wireless Communication Devices and Human Health) -tutkimusohjelmaa, jota rahoitti Tekes. Yritysosapuolina tutkimusohjelmassa ovat Nokia, Telia, Elisa, sekä Mobile Manufacturers Forum. Lisäksi ulkopuolista rahoitusta on saatu Yrjö Jahnssonin säätiöltä sekä Valtion Tutkimusrahoitukselta.

Tutkimukseen on pyydetty 18-69 vuotiaita TeliaSoneran ja Elisan asiakasrekisteristä satunnaisesti valittuja yksityisasiakkaita. Vuosien 2009-2011 aikana tutkimukseen kutsutaan 100 000 henkilöä. Sairauksien ilmaantuvuutta seurataan ainakin 10 vuoden ajan. 

Tutkimukseen osallistuminen sisältää täytetyn ja allekirjoitetun suostumuslomakkeen palauttamista. Lomakkeella annetaan lupa matkapuhelinoperaattoreille matkapuhelimen käyttöä koskevien tietojen luovuttamiseksi tutkijoille, sekä lupa tietojen keräämiseksi terveydenhuollon rekistereistä ja sairauskertomuksista. Lisäksi osallistujien on täytettävä kyselylomake joko sähköisenä tai paperisena versiona.

Kaikki kerättävä tieto säilyy luottamuksellisena. Tutkimukseen osallistunut henkilö voi koska tahansa peruuttaa osallistumisensa syytä ilmoittamatta.