Tutkimukseen osallistuneet

Jos matkapuhelinnumeronne muuttuu, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan siitä tutkimusryhmälle. Ilmoituksen voi tehdä Ota yhteyttä-lomakkeen avulla.

Kiitos vaivannäöstänne!

Tutkimushankkeessa on meneillään seurantavaihe, jonka aikana kerätään tietoa rekistereistä analyyseja varten.

Ensimmäiset tieteelliset julkaisut on julkaistu tieteellisissä lehdissä, ja niiden tiivistelmät voit lukea "Julkaisut" -osiosta. Ensimmäisten analyysien tulokset ovat odotettavissa syksyn 2017 aikana.

Seuraava mahdollinen uusintakysely toteutetaan 2019-2020. Tällöin tutkittavat saavat täytettäväkseen seuraavan kyselylomakkeen. Lomakkeista saatavia tietoja käytetään seurannan toteutuksessa, ja tämän avulla saadaan esiin mahdollisia pitkän viiveen terveysvaikutuksia.