suomeksi

Bästa deltagare i COSMOS-undersökningen,               

Ni har deltagit i Strålsäkerhetscentralens (STUK) och Tammerfors universitets undersökning, vars syfte är att utreda om användning av mobiltelefon inverkar på hälsan (COSMOS). Målet är att undersöka om det elektromagnetiska fält som beror på användning av mobiltelefon har något samband med neurologiska sjukdomar (bl.a. MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom), cirkulationsstörningar i hjärnan, olika symptom (huvudvärk, sömnstörningar, affektiva störningar och ringande i öronen) samt tumörer i huvudregionen. Syftet är att följa med dessa sjukdomar i minst tio år.

Nu ber vi Er vänligen fylla i ett uppföljande elektroniskt frågeformulär som hör till undersökningen. Alla uppgifter i formuläret är viktiga, så vi hoppas Ni fyller i den noggrant. Om Ni inte kommer ihåg något exakt, så försök göra en uppskattning. Det tar ungefär en timme att besvara enkätfrågorna. Vi ber Er svara på frågor om bl.a. användning av mobiltelefon, hälsotillstånd och levnadsvanor.

Samtliga insamlade uppgifter är fullständigt konfidentiella. Uppgifterna används endast av forskningsgruppens medlemmar för denna undersökning. Uppgifterna skyddas med hjälp av användar-id och lösenord. Forskningsregistret förvaras på STUK. Alla namn och personbeteckningar avlägsnas för analyserna och resultaten av undersökningen publiceras i sådan form att enskilda personer inte kan identifieras. Ni har rätt att kontrollera Era uppgifter i forskningsregistret. Om Ni så önskar, förser vi Er med en kopia av Era uppgifter. Det är frivilligt att delta i undersökningen och Ni kan när som helst återkalla Ert samtycke utan att uppge någon orsak.

Ni kan logga in på frågeformuläret med hjälp av ert personliga undersökningsnummer och födelsedatum. Ert personliga undersökningsnummer har skickats till Er per sms eller e-post. När Ni går till formuläret via länken nedan, skriv in Ert personliga undersökningsnummer och Ert födelsedatum i fälten som finns för ändamålet. Ange födelsedatum i formatet DDMMÅÅÅÅ. T.ex. födelsedatumet 6 december 1965 anges i formatet 06121965.

OBS! ENKÄT MÅSTE UPPFYLLA TILLS 11.1.2015

Ni kommer till undersökningsformuläret genom att klicka på länken:

LÄNK

Om länken inte öppnas genom att klicka, kan Ni skriva eller kopiera in adressen i webbläsarens adressfält.

Ytterligare information om undersökningen eller frågorna fås vid behov per telefon: 0400-925 932 (mån-fre kl. 9-15), per e-post: cosmos@stuk.fi eller per brev: COSMOS-undersökningen, Strålsäkerhetscentralen PB 14, 00881 Helsingfors.

I oktober 2014

Anssi Auvinen

Medicine doktor, forskningsprofessor, undersökningens ledare Tammerfors universitet